NWWI / NHG taxatie

Taxwork is aangesloten bij het NWWI en werkt volgens een uniform, gestandaardiseerd digitaal proces. Wanneer de taxateur (binnen zijn werkgebied) een taxatie opdracht accepteert, geeft hij bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden. Het NWWI zorgt er dan voor dat de taxatie opdracht voor de taxateur digitaal wordt ‘klaargezet’, zodat er een gevalideerd taxatierapport kan worden opgemaakt.

Het is daarbij aan de taxateur om op basis van zijn expertise en als kenner van de lokale markt de waarde vast te stellen. Hij maakt daarbij gebruik van modelmatige waardebepalingen en referentiepanden. In het taxatierapport verklaart de taxateur de afwijking tussen de door hem getaxeerde waarde en de modelmatig bepaalde waarde die kan ontstaan. Per referentiepand wordt toegelicht of deze wel of niet, en op welke elementen vergelijkbaar is, ofwel: in hoeverre dit pand kan dienen ter onderbouwing van de getaxeerde waarde.

De taxateur legt zijn rapport daarna ter beoordeling aan het NWWI voor. Als het rapport wordt goedgekeurd ontvangt de taxateur direct een digitale handtekeningcode. Indien hij  een verbetervoorstel ontvangt zendt hij zijn rapport, na aanpassing, opnieuw ter beoordeling naar het NWWI in. Wanneer het NWWI het rapport goedkeurt, wordt deze geregistreerd in een centrale database.

Klik hier voor een taxatie aanvraag