WOZ advies

Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Elke gemeente stelt jaarlijks de WOZ waarde van alle onroerende zaken per beschikking vast. De WOZ waarde wordt gebruikt voor de heffing van de OZB (onroerende zaakbelasting), de aanslag waterschapsbelasting, de aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting (afschrijving tot 50% van de WOZ-waarde bij eigen gebruik). Kortom, een juiste vastgestelde waarde is van belang!

Taxwork beschikt over een gecertificeerde WOZ taxateur die is ingeschreven in het WOZ-register van Stichting VastgoedCert.  Om grotere opdrachten te kunnen behandelen werkt Taxwork samen met gecertificeerde collega WOZ taxateurs. Allemaal houden zij jaarlijks hun kennis op peil, door het volgen van de verplichte educatie.

Taxeren, in het kader van de uitvoering Wet WOZ, is een vak apart. De taxateur beschikt over een ruime kennis van wetgeving en jurisprudentie. Ook kan hij alle taxatie-methodieken omzetten naar modelmatige WOZ waarderingsmethoden. De  taxateur houdt zich al jaren bezig met WOZ taxaties in diverse grote en kleine  gemeenten.

Taxwork heeft de expertise in huis voor het taxeren van woningen, courante niet-woningen en incourante objecten.

opdrachtgevers

– Gemeenten, samenwerkingsverbanden welke op projectbasis behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van de WOZ.

– Taxatiebureau’s welke behoefte hebben aan extra WOZ capaciteit voor een opdracht.